Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
PGT
CTCP PGT Holdings
Lầu 12 Tòa nhà Pax Sky 144 - 146 -148 Lê Lai Phường Bến Thành Quận 1 TP HCM
028.6684.0446
0303527483
05000 - Vận tải kho bãi
Kakazu Shogo - Tổng Giám đốc
Nguyễn Thị Phương Thảo - Chuyên viên
Cảnh báo
Hoạt động
25/12/2009
92.418.010
8.857.605
9.241.801
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 21/12/2020 22/12/2020 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
2 15/10/2020 16/10/2020 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
3 13/03/2020 16/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 19/02/2020 20/02/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi