Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
ORS
Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông
Tầng 2, Số 75 -77 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM
08 - 39148014
49/UBCK-GPHĐKD
10000 - Tài chính
Phạm Thị Quỳnh Trang - Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Thị Lệ Tùng - Kế toán trường
Kiểm soát
Hoạt động
12/07/2010
240.000.000
24.000.000
24.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 20/12/2018 21/12/2018 Họp Đại hội cổ đông bất thường
2 24/10/2018 25/10/2018 31/10/2018 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
3 03/05/2018 04/05/2018 15/06/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
  Tổng số 3 bản ghi
  Tổng số 27 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • >
 • >>