Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
NSC
CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam
Số 1 Lương Đình Của, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội
0101449271
Trần Kim Liên - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc
Phạm Trung Dũng - Phó Tổng Giám đốc - Thư ký công ty
Bình thường
Hoạt động
06/04/2021
175.869.880
17.574.516
17.586.988
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
    Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 05/04/2021 14:27 Báo cáo tài chính năm 2020
2 05/04/2021 14:26 Báo cáo tài chính năm 2020 (Công ty mẹ)
    Tổng số 2 bản ghi