Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
NDN
CTCP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng
38 Nguyễn Chí Thanh, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
0511.3872213
0400101323
11000 - Hoạt động kinh doanh bất động sản
Nguyễn Quang Trung - Chủ tịch HĐQT, TGĐ
Trần Nhật Thảo - Thư ký công ty
Bình thường
Hoạt động
21/04/2011
716.579.360
71.657.936
62.311.555
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 14/10/2021 15/10/2021 29/10/2021 Trả cổ tức bằng tiền
2 28/07/2021 29/07/2021 08/09/2021 Trả cổ tức bằng tiền
3 28/07/2021 29/07/2021 Trả cổ tức bằng CP
4 26/02/2021 01/03/2021 24/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 11/08/2020 12/08/2020 Trả CP thưởng
6 11/08/2020 12/08/2020 Trả cổ tức bằng CP
7 13/03/2020 16/03/2020 18/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 7 bản ghi