Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
NDF
CTCP Chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định
Đường Trần Nhân Tông, phường Trần Quang Khải, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
0350 386 7999
0600265248
03000 - Công nghiệp
Nguyễn Quang Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty
Nguyễn Quang Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty
Cảnh báo-Kiểm soát
Tạm ngừng giao dịch
12/09/2014
78.538.000
7.853.800
7.853.800
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 26/04/2017 27/04/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 1 bản ghi