Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
NBW
CTCP Cấp nước Nhà Bè
1179 đường Nguyễn Văn Linh, khu phố 4, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
(028) 5412 2499
0304789298
03000 - Công nghiệp
Hứa Trọng Nghi - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc
Phạm Chí Thiện - Phó Giám đốc Quản trị Tài chính
Bình thường
Hoạt động
14/11/2017
109.000.000
10.900.000
10.900.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
    Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 31/01/2018 12:47 Báo cáo quản trị công ty năm 2017
2 30/01/2018 11:13 Giải trình báo cáo tài chính quý 4/2017
3 24/01/2018 11:01 Báo cáo tài chính quý 4/2017
    Tổng số 3 bản ghi