Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
MVB
Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP
Số 1 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội
04.36647515
0100100015
02000 - Khai khoáng và Dầu khí
Trần Hải Bình - Tổng giám đốc
Vũ Thế Tấn - Thư ký Tổng công ty
Bình thường
Hoạt động
28/10/2020
1.050.000.000
105.000.000
105.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
    Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 29/10/2020 13:10 Báo cáo tài chính quý 3/2020
2 29/10/2020 13:09 Báo cáo tài chính quý 3/2020 (công ty mẹ)
    Tổng số 2 bản ghi