Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
MED
CTCP Dược Trung Ương Mediplantex
358 Đường Giải Phóng, P.Phương Liệt, Q.Thanh Xuân, Hà Nội
024-38643360
0100108430
8000 - TÀI CHÍNH
Trần Hoàng Dũng - Tổng Giám đốc
Nguyễn Ngọc Tuyên - Phó Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
18/03/2020
62.800.950
6.280.095
6.280.095
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 14/07/2020 15/07/2020 27/07/2020 Trả cổ tức bằng tiền
2 28/05/2020 29/05/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 24/03/2020 25/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi