Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
MDC
CTCP Than Mông Dương - Vinacomin
Phường Mông Dương - Thị xã Cẩm Phả - Quảng Ninh
(84-33) 3 868 271/ 3 868 272
5700101203
02000 - Khai khoáng và Dầu khí
Nguyễn Quế Thanh - Giám đốc
Lê Trọng Cường - Phó Chánh Văn Phòng - Thư ký Công ty
Bình thường
Hoạt động
23/07/2009
214.183.460
21.418.346
21.418.346
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 28/03/2019 29/03/2019 26/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 14/06/2018 15/06/2018 29/06/2018 Trả cổ tức bằng tiền
3 29/03/2018 30/03/2018 18/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 22/05/2017 23/05/2017 23/06/2017 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 4 bản ghi