Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
LTC
CTCP Điện nhẹ viễn thông
Số 142 Lê Duẩn, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
(84-4) 5 184 070
0103000382
04000 - Xây dựng
Bùi Trung Liễu - Tổng Giám đốc
Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng phòng hành chính
Cảnh báo-Kiểm soát
Hoạt động
14/12/2006
45.860.000
4.586.000
4.586.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 08/03/2018 09/03/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 1 bản ghi