Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
LDP
CTCP Dược Lâm Đồng - Ladophar
18 Ngô Quyền, P.6, Tp.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
(063) 3821228 - 3824669
5800000047
08000 - Y tế
Vũ Thu Mười - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Phạm Thị Xuân Hương - Tổng Giám Đốc
Cảnh báo
Hoạt động
20/07/2010
78.299.580
7.829.926
7.829.958
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 25/02/2019 26/02/2019 15/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 28/03/2018 29/03/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 09/06/2017 12/06/2017 Trả cổ tức bằng CP
4 11/04/2017 12/04/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi