Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
LDP
CTCP Dược Lâm Đồng - Ladophar
18 Ngô Quyền, P.6, Tp.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
(063) 3821228 - 3824669
5800000047
08000 - Y tế
Phạm Thị Xuân Hương - Chủ tịch HĐQT
Lê Thiết Bảo - Tổng Giám Đốc
Bình thường
Hoạt động
20/07/2010
127.031.670
12.703.135
12.703.167
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 29/07/2020 30/07/2020 Phát hành CP cho cổ đông hiện hữu
2 21/05/2020 22/05/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 21/05/2020 22/05/2020 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
4 17/03/2020 18/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 14/01/2020 15/01/2020 Họp Đại hội cổ đông bất thường
6 01/11/2019 04/11/2019 Họp Đại hội cổ đông bất thường
7 25/02/2019 26/02/2019 15/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
  Tổng số 7 bản ghi
  Tổng số 33 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • >
 • >>