Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
LAF
CTCP Chế biến Hàng xuất khẩu Long An
Số 81 B, Quốc lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An, Việt Nam
0723821501-3823900
1100107301
3000 - HÀNG TIÊU DÙNG
Phan Ngọc Sơn - Tổng Giám đốc
Trương Thị Phương Linh - Phụ trách Quản trị công ty
Cảnh báo
Hoạt động
14/04/2021
147.280.190
14.728.019
14.728.019
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
    Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 26/04/2021 16:49 Báo cáo tài chính quý 1/2021
    Tổng số 1 bản ghi