Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
L40
CTCP Đầu tư và Xây dựng 40
201/58 Nguyễn Xí, P.26, Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
(028) 38990099
1800421390
Bùi Duy Tiên - Tổng Giám đốc
Nguyễn Thành Trung - Nhân viên kế toán
Bình thường
Hoạt động
27/01/2021
36.000.000
3.600.000
3.600.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
    Không tìm thấy dữ liệu
    Tổng số 2 bản ghi