Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
L18
CTCP Đầu tư và Xây dựng số 18
Số 471 Đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
(84-4)38540401
0800001612
04000 - Xây dựng
Đặng Văn Giang - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
Lưu Bá Thái - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
23/04/2008
114.880.080
11.488.008
11.488.008
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 13/05/2019 14/05/2019 11/06/2019 Họp Đại hội cổ đông bất thường
2 28/03/2019 29/03/2019 19/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 26/11/2018 27/11/2018 Phát hành CP cho cổ đông hiện hữu
4 07/05/2018 08/05/2018 21/05/2018 Trả cổ tức bằng tiền
5 27/02/2018 28/02/2018 28/03/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
6 07/12/2017 08/12/2017 Trả cổ tức bằng CP
7 07/12/2017 08/12/2017 Trả CP thưởng
    Tổng số 7 bản ghi