Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
KSK
CTCP Khoáng sản luyện kim màu
Km 15, quốc lộ 21, xã Thành Lập, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
0351.3883.388
0700382548
03000 - Công nghiệp
Phan Ngọc Vũ - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Vũ Thị Hồng Hạnh - Thư ký Hội đồng quản trị
Cảnh báo-Kiểm soát
Tạm ngừng giao dịch
19/02/2014
238.880.000
23.888.000
23.888.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 09/04/2018 10/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 20/03/2017 21/03/2017 17/04/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
  Tổng số 2 bản ghi
  Tổng số 30 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • >
 • >>