Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
KLF
CTCP Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF
Khu Liên hợp Thể thao Golfnet, đường Lê Đức Thọ, Xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm,thành phố Hà Nội, Việt Nam
0437956869
0104168889
06000 - Thương mại và dịch vụ lưu trú, ăn uống
Nguyễn Thanh Bình - Tổng Giám đốc
Nguyễn Đức Công - Phó Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
23/09/2013
1.653.525.610
165.352.561
165.352.561
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 11/09/2018 12/09/2018 15/09/2018 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
2 16/05/2018 17/05/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 09/10/2017 10/10/2017 Họp Đại hội cổ đông bất thường
4 30/05/2017 31/05/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi