Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
KHS
CTCP Kiên Hùng
số 14 A ấp Tân Điền, xã Giục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang
(0297) 3 912 128-3912989
1700339752
01000 - Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản
Trần Quốc Dũng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Nguyễn Ngọc Anh - thành viên HĐQT
Bình thường
Hoạt động
26/12/2017
107.000.000
10.700.000
10.700.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 06/04/2018 09/04/2018 24/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 29/03/2018 30/03/2018 18/04/2018 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 2 bản ghi