Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
KHL
CTCP Khoảng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long
Thôn An Biên 1 – Lê Lợi – Hoành Bồ - Quảng Ninh
0333.692 555
5700378910
03000 - Công nghiệp
Trần Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT
Lê Đức Dũng - Kế toán trưởng
Kiểm soát
Tạm ngừng giao dịch
21/02/2012
120.000.000
12.000.000
12.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 23/05/2018 24/05/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 20/03/2017 21/03/2017 20/04/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi