Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
KHG
CTCP Bất động sản Khải Hoàn Land
R4-93 Đường Hưng Gia 4, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7, TP HCM, Việt Nam
02854110088
0309139261
11000 - Hoạt động kinh doanh bất động sản
Đinh Thị Nhật Hạnh - Tổng giám đốc
Đinh Thị Nhật Hạnh - Tổng giám đốc
Bình thường
Hủy giao dịch
19/07/2021
1.748.175.470
174.817.547
174.817.547
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 05/08/2021 06/08/2021 08/08/2021 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
    Tổng số 1 bản ghi