Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
IPA
CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A
Số 01 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
84-4-39365868
0100779693
Vũ Hiền - Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Thị Hương Thảo - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
01/11/2021
890.982.480
89.098.248
89.098.248
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 29/11/2021 30/11/2021 Họp Đại hội cổ đông bất thường
2 18/11/2021 19/11/2021 Trả CP thưởng
  Tổng số 2 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 03/11/2021 16:53 Báo cáo tài chính quý 3/2021 (công ty mẹ)
2 03/11/2021 16:19 Báo cáo tài chính quý 3/2021
  Tổng số 2 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 06/12/2021 15:41 Công ty Cổ Phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua việc đầu tư mua cổ phiếu CRE
2 25/11/2021 16:33 Công ty Cổ Phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A công bố thông tin thay đổi điều lệ Công ty ngày 23/11/2021
3 25/11/2021 15:09 Công ty Cổ Phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
4 18/11/2021 15:01 Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
5 17/11/2021 09:57 Công ty Cổ Phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
6 16/11/2021 08:26 Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu
7 15/11/2021 20:48 Công ty Cổ Phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A công bố thông tin về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty
8 09/11/2021 15:21 Công ty Cổ Phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành
9 08/11/2021 11:33 Công ty Cổ Phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
10 03/11/2021 16:53 Báo cáo tài chính quý 3/2021 (công ty mẹ)
  Tổng số 15 bản ghi
 • 1
 • 2
 • >
 • >>