Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
INN
CTCP Bao bì và In Nông nghiệp
Số 72, Đường Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội
04-3 6840095
0101508664
03000 - Công nghiệp
Nguyễn Thành Nam - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc
Vũ Hồng Tuyến - Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Bình thường
Hoạt động
22/01/2010
180.000.000
18.000.000
18.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 15/05/2019 16/05/2019 28/05/2019 Trả cổ tức bằng tiền
2 11/03/2019 12/03/2019 14/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 21/08/2018 22/08/2018 31/08/2018 Trả cổ tức bằng tiền
4 21/08/2018 22/08/2018 Trả CP thưởng
5 21/08/2018 22/08/2018 Phát hành CP cho cổ đông hiện hữu
6 01/03/2018 02/03/2018 08/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 6 bản ghi