Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
INC
CTCP Tư vấn Đầu tư IDICO
Số 100 đường Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam
08 3899 5588
030484361
09000 - Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ;hành chính và dịch vụ hỗ trợ
Nguyễn Ngọc Khánh - Giám đốc
Lại Văn Hoàn - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
14/07/2011
20.000.000
2.000.000
1.800.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 26/08/2020 27/08/2020 10/09/2020 Trả cổ tức bằng tiền
2 03/04/2020 06/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 29/08/2019 30/08/2019 16/09/2019 Trả cổ tức bằng tiền
4 08/04/2019 09/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
  Tổng số 4 bản ghi
  Tổng số 29 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • >
 • >>