Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
HUT
CTCP Tasco
Tầng 4 - Tòa nhà M5 - Số 91 Nguyễn Chí Thanh - P Láng Hạ - Q Đống Đa - Tp Hà Nội
0437738558
0600264117
04000 - Xây dựng
Nguyễn Viết Tân - Tổng Giám đốc
Trần Hải Yến - Thành viên HĐQT
Cảnh báo
Hoạt động
11/04/2008
2.686.319.650
268.631.965
268.631.965
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 05/06/2020 08/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 20/03/2020 23/03/2020 19/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 03/05/2019 06/05/2019 22/05/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi