Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
HLY
CTCP Viglacera Hạ Long I
Km7, phường Cộng Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
02033875321
5700475745
03000 - Công nghiệp
Nguyễn Chí Thanh - Giám Đốc
Lê Minh Đức - Trưởng phòng TCHC
Hạn chế giao dịch
Hoạt động
28/04/2021
10.000.000
999.905
1.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 17/03/2021 18/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 27/02/2020 28/02/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi