Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
HLY
CTCP Viglacera Hạ Long I
Phuường Hà Khẩu - Hạ Long - Quảng Ninh
033.3845.926
5700475745
03000 - Công nghiệp
Nguyễn Hợi - Giám đốc
Lê Minh Đức - Trưởng phòng TCHC
Cảnh báo
Hoạt động
04/12/2006
10.000.000
999.905
1.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 28/03/2019 29/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 13/12/2018 14/12/2018 28/12/2018 Trả cổ tức bằng tiền
3 23/03/2018 26/03/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 09/11/2017 10/11/2017 15/12/2017 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 4 bản ghi