Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
HHP
CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng
Số 194 đường Kiều Hạ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An
(84-225) 3979952
0201282851
Trần Thị Thu Phương - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
Trần Trung Anh - Nhân viên phòng đầu tư
Bình thường
Hoạt động
08/08/2018
100.000.000
10.000.000
10.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
    Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
    Không tìm thấy dữ liệu