Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
HAP
CTCP Tập đoàn HAPACO
Tầng 3 tòa nhà Green số 7 lô 28A đường Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
02253556002
0200371361
03000 - Công nghiệp
Vũ Dương Hiền - Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Anh Tuấn - Thư ký HĐQT
Bình thường
Hủy giao dịch
17/06/2021
556.266.210
55.471.151
55.626.621
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 15/07/2021 16/07/2021 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
    Tổng số 1 bản ghi