Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
GIC
CTCP Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh
Lô CC2- Khu Công nghiệp MP Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
0225 2838 666
0201768923
Nguyễn Thế Trọng
Nguyễn Thị Vân Anh - Nhân viên phòng kế toán
Bình thường
Hoạt động
06/11/2020
121.200.000
12.120.000
12.120.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
    Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
    Không tìm thấy dữ liệu