Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
GDW
CTCP Cấp nước Gia Định
2Bis Nơ Trang Long, Phường 14, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
(08) 3841 2654
4103005928
03000 - Công nghiệp
Nguyễn Ngọc Hùng - Giám đốc
Nguyễn Ngọc Hùng - Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
18/12/2018
95.000.000
9.500.000
9.500.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
    Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 21/01/2019 14:12 Báo cáo tài chính quý 4/2018
    Tổng số 1 bản ghi