Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
GDW
CTCP Cấp nước Gia Định
2Bis Nơ Trang Long, Phường 14, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
(08) 3841 2654
4103005928
03000 - Công nghiệp
Nguyễn Văn Đắng - Giám đốc
Nguyễn Văn Đắng - Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
18/12/2018
95.000.000
9.500.000
9.500.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 01/04/2019 02/04/2019 18/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 1 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 18/04/2019 13:18 Báo cáo tài chính quý 1/2019
2 26/03/2019 09:22 Báo cáo thường niên 2018
3 19/03/2019 16:06 Báo cáo tài chính năm 2018
4 13/02/2019 08:33 Báo cáo quản trị công ty năm 2018
5 21/01/2019 14:12 Báo cáo tài chính quý 4/2018
    Tổng số 5 bản ghi