Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
FID
CTCP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam
Tầng 7, 71 Hoàng Cầu, Q.Đống Đa, HN
0243.9741739
0104782792
06000 - Thương mại và dịch vụ lưu trú, ăn uống
Hà Xuân Trường - CT HĐQT, Tổng Giám đốc
Nguyễn Đưc Quang - Trưởng phòng đầu tư
Kiểm soát
Tạm ngừng giao dịch
20/05/2015
235.399.580
23.539.958
21.999.998
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 29/09/2017 02/10/2017 16/10/2017 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
2 15/06/2017 16/06/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 24/01/2017 25/01/2017 22/02/2017 Họp Đại hội cổ đông bất thường
    Tổng số 3 bản ghi