Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
ECI
CTCP Bản đồ và tranh ảnh giáo dục
Số 45 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
04.39713947
0102137109
07000 - Thông tin, truyền thông và các hoạt động khác
Nguyễn Thị Hồng Loan - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc
Đặng Thị Như - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
16/06/2009
18.600.000
1.760.000
1.860.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 09/03/2018 12/03/2018 16/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 09/03/2018 12/03/2018 26/03/2018 Trả cổ tức bằng tiền
3 07/03/2017 08/03/2017 12/04/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 07/03/2017 08/03/2017 26/04/2017 Trả cổ tức bằng tiền
  Tổng số 4 bản ghi
  Tổng số 29 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • >
 • >>