Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
EBS
CTCP Sách giáo dục tại TP, Hà Nội
Nhà D, tầng 2 Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1 – 289A đường Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
04 62534302
0101493714
07000 - Thông tin, truyền thông và các hoạt động khác
Cấn Hữu Hải - Giám đốc
Nguyễn Thị Khánh Quyên - Phó Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
21/12/2006
102.194.840
9.965.584
10.219.484
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 19/04/2018 20/04/2018 10/05/2018 Trả cổ tức bằng tiền
2 13/02/2018 21/02/2018 20/03/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 04/05/2017 05/05/2017 25/05/2017 Trả cổ tức bằng tiền
4 24/02/2017 27/02/2017 25/03/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi