Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
DXS
CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh
2W Ung Văn Khiêm, P.25, Quận Bình Thạnh, TP HCM
02862525252
360254593
04000 - Xây dựng
Nguyễn Trường Sơn - Tổng giám đốc
Nguyễn Trường Sơn
Bình thường
Hủy giao dịch
15/07/2021
3.582.012.080
358.201.208
358.201.208
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
    Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 06/08/2021 14:10 Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021
2 02/08/2021 17:13 Báo cáo tài chính quý 2/2021 (công ty mẹ)
3 02/08/2021 17:06 Báo cáo tài chính quý 2/2021
    Tổng số 3 bản ghi