Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
DVG
CTCP Tập đoàn Sơn Đại Việt
Thanh Lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
0433532569
0500478210
03000 - Công nghiệp
Phạm Thanh Hải - Tổng giám đốc
Phạm Thanh Hải - Tổng giám đốc
Bình thường
Hoạt động
14/01/2021
40.000.000
4.000.000
4.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu