Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
DTK
Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP
Tầng 2, Tòa nhà Sannam, Số 78 Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
0435.161.605
0104297034
03000 - Công nghiệp
Ngô Trí Thịnh - Tổng giám đốc
Nguyễn Thế Hồng - Phó chánh văn phòng kiêm thư ký HĐQT
Bình thường
Hoạt động
25/12/2020
6.800.000.000
680.000.000
680.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
    Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
    Không tìm thấy dữ liệu