Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
DTD
CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt
Đường nguyễn Thị Định, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
0226 3850936
0700194008
04000 - Xây dựng
Nguyễn Huy Cương - Chủ tịch HĐQT - Giám đốc
Lại Ngọc Hùng - Thành viên BKS
Bình thường
Hoạt động
16/11/2017
200.000.000
20.000.000
20.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 23/03/2018 26/03/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 11/12/2017 12/12/2017 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 2 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 26/02/2018 15:18 Báo cáo tài chính quý 4/2017
2 02/02/2018 17:42 Báo cáo tài chính quý 4/2017
3 31/01/2018 16:08 Báo cáo quản trị công ty năm 2017
4 22/11/2017 15:04 Báo cáo tài chính quý 3/2017
    Tổng số 4 bản ghi