Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
DTD
CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt
Đường nguyễn Thị Định, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
0226 3850936
04000 - Xây dựng
Nguyễn Huy Cương - Chủ tịch HĐQT - Giám đốc
Lại Ngọc Hùng - Thành viên BKS
Bình thường
Hoạt động
16/11/2017
200.000.000
20.000.000
20.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
    Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
    Không tìm thấy dữ liệu