Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
DTC
CTCP Viglacera Đông Triều
Xuân Sơn - Đông Triều - Quảng Ninh
0333.670.010
5700486105
03000 - Công nghiệp
Trần Thành - Giám đốc
Dương Đức Vĩ - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
16/11/2021
100.000.000
10.000.000
10.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
    Không tìm thấy dữ liệu