Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
DPS
CTCP Đầu tư Phát triển Sóc Sơn
Số nhà 156, khối 4, quốc lộ 3, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, Hà nội
04.35832189
0104890396
06000 - Thương mại và dịch vụ lưu trú, ăn uống
Nguyễn Quang Nguyên - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Trần Văn Thắng - Quản trị mạng
Bình thường
Hoạt động
06/05/2015
304.759.480
31.085.257
31.085.257
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 04/06/2018 05/06/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 02/06/2017 05/06/2017 25/06/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
  Tổng số 2 bản ghi
  Tổng số 28 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • >
 • >>