Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
DPS
CTCP Đầu tư Phát triển Sóc Sơn
Số nhà 156, khối 4, quốc lộ 3, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, Hà nội
04.35832189
0104890396
06000 - Thương mại và dịch vụ lưu trú, ăn uống
Nguyễn Quang Nguyên - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Dương Công Trung - Nhân viên IT
Cảnh báo
Hoạt động
06/05/2015
310.852.570
31.085.257
31.085.257
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 04/06/2018 05/06/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 1 bản ghi