Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
DDG
CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương
162B Điện Biên Phủ, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
02835472357
0310103090
Trần Kim Sa - Tổng Giám đốc
Trần Kim Cương - Phó Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
18/12/2018
120.000.000
12.000.000
12.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
    Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
    Không tìm thấy dữ liệu