Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
DDG
CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương
162B Điện Biên Phủ, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
02835472357
0310103090
Trần Kim Sa - Tổng Giám đốc
Trần Kim Cương - Phó Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
18/12/2018
120.000.000
12.000.000
12.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 22/03/2019 25/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 1 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 16/04/2019 16:26 Báo cáo thường niên 2018
2 04/04/2019 15:25 Báo cáo tài chính năm 2018
3 14/02/2019 16:03 Báo cáo quản trị công ty năm 2018
4 01/02/2019 11:12 Báo cáo tài chính quý 4/2018
    Tổng số 4 bản ghi