Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
CMI
CTCP CMISTONE Việt Nam
Số 27 Giải Phóng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội
0102381001
02000 - Khai khoáng và Dầu khí
NGUYỄN HỮU TRUNG - Tổng Giám đốc
Trương Viết Hoàn - Trưởng phòng kế hoạch sản xuất
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
14/06/2019
160.000.000
16.000.000
15.002.500
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 09/08/2018 10/08/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 29/06/2017 30/06/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi