Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
CMI
CTCP CMISTONE Việt Nam
Tầng 8, tòa nhà Agribank, số 135 đường Lạc Long Quân, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
0102381001
02000 - Khai khoáng và Dầu khí
NGUYỄN HỮU TRUNG - Tổng Giám đốc
Trương Viết Hoàn - Trưởng phòng kế hoạch sản xuất
Cảnh báo-Kiểm soát
Tạm ngừng giao dịch
23/06/2011
160.000.000
16.000.000
15.002.500
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 09/08/2018 10/08/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 29/06/2017 30/06/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi