Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
CEO
CTCP Tập đoàn C.E.O
Tầng 5, Tháp CEO, HH2-1, Đô thị mới Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
84-4 3787 5136
0101183550
11000 - Hoạt động kinh doanh bất động sản
Tạ Văn Tô - Tổng Giám đốc
Ngô Thị Nguyệt Ánh - Giám đốc Ban Nhân sự
Bình thường
Hoạt động
29/09/2014
2.573.399.850
257.339.985
257.339.985
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 22/05/2020 25/05/2020 22/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 01/04/2020 03/04/2020 27/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 04/07/2019 05/07/2019 Phát hành CP cho cổ đông hiện hữu
4 04/07/2019 05/07/2019 10/09/2019 Trả cổ tức bằng tiền
5 20/02/2019 21/02/2019 15/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 5 bản ghi