Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
CEO
CTCP Tập đoàn C.E.O
Tầng 5, Tháp CEO, HH2-1, Đô thị mới Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
84-4 3787 5136
0101183550
11000 - Hoạt động kinh doanh bất động sản
Tạ Văn Tô - Tổng Giám đốc
Ngô Thị Nguyệt Ánh - Giám đốc Ban Nhân sự
Bình thường
Hoạt động
29/09/2014
1.544.039.910
154.403.991
154.403.991
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 14/03/2018 15/03/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 19/07/2017 20/07/2017 16/08/2017 Trả cổ tức bằng tiền
3 09/06/2017 12/06/2017 Phát hành CP cho cổ đông hiện hữu
4 09/02/2017 10/02/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi