Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
CCR
CTCP Cảng Cam Ranh
29 đường Nguyễn Trọng Kỷ, tổ dân phố Đá Bạc, phường Cam Linh, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
(84-58) 3854 307
4200272350
05000 - Vận tải kho bãi
Nguyễn Viết Nhâm - Tổng Giám đốc
Nguyễn Huy Phương - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
19/11/2021
245.018.170
24.453.617
24.501.817
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
    Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
    Không tìm thấy dữ liệu