Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
CAG
CTCP Cảng An Giang
Quốc lộ 91, tổ 15, khóm Đông Thịnh B, Phường Mỹ Thạnh, Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
02963.831.447
1600125108
05000 - Vận tải kho bãi
BÙI THÀNH HIỆP - Chủ tịch hội đồng quản trị
Nguyễn Minh Hải - Thư ký HĐQT
Bình thường
Hoạt động
04/12/2017
138.000.000
13.800.000
13.800.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 02/07/2020 03/07/2020 16/07/2020 Trả cổ tức bằng tiền
2 29/05/2020 01/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 24/03/2020 25/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 14/06/2019 17/06/2019 01/07/2019 Trả cổ tức bằng tiền
5 10/05/2019 13/05/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 5 bản ghi