Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
CAG
CTCP Cảng An Giang
Quốc lộ 91, tổ 15, khóm Đông Thịnh B, Phường Mỹ Thạnh, Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
02963.831.447
1600125108
05000 - Vận tải kho bãi
BÙI THÀNH HIỆP - Chủ tịch hội đồng quản trị
Nguyễn Minh Hải - Thư ký HĐQT
Bình thường
Hoạt động
04/12/2017
138.000.000
13.800.000
13.800.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
    Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 31/01/2018 08:33 Báo cáo quản trị công ty năm 2017
2 22/01/2018 17:17 Báo cáo tài chính quý 4/2017
    Tổng số 2 bản ghi