Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
CAG
CTCP Cảng An Giang
Quốc lộ 91, tổ 15, khóm Đông Thịnh B, Phường Mỹ Thạnh, Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
02963.831.447
05000 - Vận tải kho bãi
BÙI THÀNH HIỆP - Chủ tịch hội đồng quản trị
Nguyễn Minh Hải - Thư ký HĐQT
Bình thường
Chưa niêm yết
04/12/2017
138.000.000
13.800.000
13.800.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 20/11/2017 11:39 Đưa vào danh sách chứng khoán không được giao dịch ký quỹ
  Tổng số 1 bản ghi