Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
BTW
CTCP Cấp nước Bến Thành
194 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
(08) 3829 7147
Lê Dũng - Giám đốc
Lê Dũng - Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
14/11/2017
93.600.000
9.360.000
9.360.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
    Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
    Không tìm thấy dữ liệu