Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
BTW
CTCP Cấp nước Bến Thành
194 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
(08) 3829 7147
4103005880
03000 - Công nghiệp
Lê Dũng - Giám đốc
Lê Dũng - Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
14/11/2017
93.600.000
9.360.000
9.360.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 19/03/2018 20/03/2018 19/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 1 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 23/01/2018 11:21 Báo cáo tài chính quý 4/2017
2 16/01/2018 14:17 Báo cáo quản trị công ty năm 2017
    Tổng số 2 bản ghi