Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
BSI
CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Tầng 1, 10, 11 Tháp BIDV 35 Hàng Vôi Hoàn Kiếm Hà Nội
33/GPĐC-UBCK
1000 - NGUYÊN VẬT LIỆU
Nguyễn Duy Viễn - Tổng Giám đốc
Nguyễn Duy Viễn - Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
06/05/2021
1.220.700.780
121.570.689
122.070.078
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
    Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
    Không tìm thấy dữ liệu