Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
BNA
CTCP Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc
Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2 CN8 Cụm Công Nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
02437805022
0105950129
Lê Đức Thuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Lê Đức Thuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Bình thường
Hoạt động
12/10/2020
80.000.000
8.000.000
8.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
    Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 11/11/2020 15:39 Báo cáo tài chính quý 3/2020
2 11/11/2020 15:38 Báo cáo tài chính quý 3/2020 (công ty mẹ)
    Tổng số 2 bản ghi