Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
BLF
CTCP Thủy sản Bạc Liêu
số 89 quốc lộ 1A, ấp 2, thị trấn Gia Rai, huyen Gia Rai, tinh Bac Lieu
(84. 781) 849567
1900253340
03000 - Công nghiệp
Nguyễn Thanh Đạm - Tổng Giám đốc
Trấn Chí Nam - Kế toán trưởng
Cảnh báo
Hoạt động
02/06/2008
105.000.000
10.500.000
10.500.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
    Không tìm thấy dữ liệu