Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
BCF
CTCP Thực phẩm Bích Chi
Số 45x1, đường Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, Thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam
0277.386.1910
1400371184
Mai Thế Khôi - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
16/03/2020
183.337.360
21.083.725
21.083.725
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 07/08/2020 10/08/2020 Trả cổ tức bằng CP
2 13/07/2020 14/07/2020 29/07/2020 Trả cổ tức bằng tiền
3 29/05/2020 01/06/2020 19/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 08/05/2020 11/05/2020 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
    Tổng số 4 bản ghi