Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
BBC
CTCP Bibica
443 Lý Thường Kiệt, Phường 8 Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
02839717920
3600363970
Trương Phú Chiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Trần Khánh Duy
Bình thường
Hoạt động
29/03/2021
154.207.820
15.420.782
15.420.782
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
    Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 12/04/2021 16:01 Báo cáo tài chính năm 2020 (Công ty mẹ)
2 12/04/2021 11:16 Báo cáo tài chính năm 2020
    Tổng số 2 bản ghi