Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
BAX
CTCP Thống Nhất
Khu công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
(84-61) 392 4377
3600667859
11000 - Hoạt động kinh doanh bất động sản
Nguyễn Thành Sơn - Chủ tịch HDQT
Nguyễn Hữu Trí - Phó TGĐ kiêm kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
24/03/2017
82.000.000
8.200.000
8.200.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 02/08/2018 03/08/2018 22/08/2018 Họp Đại hội cổ đông bất thường
2 06/04/2018 09/04/2018 17/04/2018 Trả cổ tức bằng tiền
3 22/02/2018 23/02/2018 16/03/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 25/05/2017 26/05/2017 09/06/2017 Trả cổ tức bằng tiền
5 15/03/2017 16/03/2017 27/03/2017 Trả cổ tức bằng tiền
  Tổng số 5 bản ghi
  Tổng số 17 bản ghi
 • 1
 • 2
 • >
 • >>