Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
B82
CTCP 482
Số 155 Đường Trường Chinh – TP.Vinh – Tỉnh Nghệ An
0383.853200
2900324346
04000 - Xây dựng
Trần Văn Long - Giám đốc
Phan Sỹ HÙng - Kế toán trưởng
Bình thường
Tạm ngừng giao dịch
31/08/2018
50.000.000
5.000.000
5.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 17/04/2018 18/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 28/03/2017 29/03/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi